Επικοινωνία

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΘΛΟΤΕΧΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Kάθε Δευτέρα 5.30-6.30μ.μ. στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Κυψέλη.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημιουργική γραφή ενηλίκων στον Βόλο
Επόμενη  συνάντησή μας :  Δευτέρα  28 
Μαρτίου  2016 4.30-6.00μ.μ.(Τμήμα Α΄)  
 και 6.30-8 (Τμήμα Β΄) 
στο Café de flore 
 Αντωνοπούλου 33 Βόλος