Επικοινωνία

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016Δημιουργική γραφή ενηλίκων στον Βόλο

Επόμενη  συνάντησή μας :  Δευτέρα  18 Ιανουαρίου 2016 4.30-6.00μ.μ.
(Τμήμα Α΄)  

 και 6.30-8 (Τμήμα Β΄) 

στο Café de flore 
 Αντωνοπούλου 33 Βόλος
Κόψαμε σήμερα την πίτα μας με τα δύο τμήματα δημιουργικής γραφής στον φιλόξενο χώρο του cafe de flore (Αντωνοπούλου 33) στον Βόλο... Καλή και δημιουργική μας χρονιά